Plaváček - akce

V roce 2013 nebude poskytován příspěvek na plavání v místě bydliště

Nabídka akcí s Plaváčkem

 

O PLAVÁČKOVI - INFORMACE

 

Již od roku 2004 běží projekt s názvem "PLAVÁČEK", kterým chceme podpořit psychomotorický rozvoj dětí, které jsou jinak zrakově disponované. Obracíme se především na rodiče těch nejmenších dětí. Právě u této věkové skupiny je nutné správně "nastartovat" motorický program Vašich dětí. To jak zvládne dítě základní pohybové dovednosti v tomto věku, bude mít důsledky nejenom pro jeho držení těla, chůzi, ale i vztah k pohybu po celý jeho život. Pro Vaše starší děti je, mimo výše zmíněné cíle důležitý i kontakt s ostatními dětmi. Každé dítě si potřebuje hrát. Navíc plavání po překonání "nováčkovských problémů" má velmi příznivý účinek na imunitní systém dětí. Je statisticky dokázáno, že nemocnost pravidelně plavajících dětí je až o 50 % nižší než u ostatní populace. Společně s cílenou rehabilitací tak vytvoříte dobrý psychomotorický základ Vašich dětí pro celý život.
Odborným garantem a kontaktní osobou je Zbyněk Janečka.
Tento program je finančně podporován Nadačním fondem Českého rozhlasu z projektu "SVĚTLUŠKA".

   

CO NABÍZÍ TENTO PROJEKT KONKRÉTNĚ ?

Tento program nabízí jednak příspěvek na pravidelné plavání kojenců a batolat do pěti let věku, ve výjimečných případech, na základě individuálního posouzení, do vyššího věku, v místě bydliště v síti Baby klubů a to ve výši 50% vynaložených nákladů. Dále jsou pořádány různé pobytové a rekondiční kurzy plavání rodin se zrakově a kombinovaně postiženými dětmi. (Jako například Dovolená s Vodníčky apod.) I na tyto akce je přispíváno ve výši 50% a to jak na dítě, tak i na rodiče.

JAK SE ZAPOJIT DO PROJEKTU?

Zapojit se můžete na základě žádosti zaslané:
1) na adresu ČSZPS o.s., tedy:
ČSZPS o.s.
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
kontaktní osoba: Milada Zdražilová
tel.: 233 351 357
fax: 233 351 378
mobil: 731 517 404
e-mail: cbsa.sekretariat@seznam.cz

2) kopii žádosti zaslat garantovi projektu:
Zbyněk Janečka
Kosmonautů 13
772 00 Olomouc
janecka.zbynek@seznam.cz

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK NA PLAVÁNÍ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ

K Žádosti zaslané na ČSZPS o.s. přiložte:
originály dokladů o zaplacení kurzu plavání

 


 


ČSZPS © 2011 - 2020, by NDroo